مسابقات ملی آموزشی نوآوري و ابتكارات دانش آموزي دانشگاه صنعتی شریف - نادكاپ شریف

درباره مسابقات نادکاپ

مسابقات ملی و آموزشی نوآوری و ابتکارات دانش آموزی دانشگاه صنعتی شریف (نادکاپ شریف) پرطرفدارترین مسابقات دانش آموزان کشور است، که توسط گروهی از مربیان فوق برنامه مدارس پیشرو در سراسر کشور طراحی شده است. حامیان این مسابقات نهادها و سازمانهایی مانند معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف، معاونت متوسطه وزارت آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری، معاونت علمی ریاست جمهوری، بسیج دانش آموزی، شهرداری تهران و بوده اند.

- مسابقات نوآوری و ابتکارات دانش آموزی (نادکاپ شریف) یکی از مهمترین مراحل در زنجیره مهارت خلاقیت است که با هدف ایجاد بروز فرصت خلاقیت در دانش آموزان با محوریت علوم نوین طراحی شده است. همچنین در سالهای گذشته نادکاپ در بخش رباتیک به عنوان مسابقات مقدماتی برای کسب سهمیه شرکت در مسابقات بین المللی دانشگاه ولنگونگ مطرح گردیده که این خود بیانگر اعتبار مسابقات است.
مراکز علمی و آکادمیک داخلی و خارجی معمولاً از برندگان مسابقات حمایت می کنند و جوایزی در قالب حمایت های مالی و معنوی به برندگان اهدا می کنند.

- در این مسابقات که بعد از مراحل بازدید، کار سوق، کارگاه و دوره طراحی شده است بخش بسیار مهم از زنجیره مهارت خلاقیت به اتمام می‌رسد و دانش آموزان تمرین خود اتکایی و اعتماد به نفس و خلاقیت می کنند. در حقیقت طرح این مسابقه یک مسابقه کاملاً آموزشی و سرگرم کننده است و دانش آموزان فارغ از فضای رقابت جدی از این مسابقه لذت می برند. در این مسابقات برخلاف مسابقات قهرمانی و دانشجویی با توجه به طبع متفاوت دانش آموزان و سن آنان سعی می شود در اجراء به تمامی دانش آموزان چه برنده ها و چه بازنده ها به یک نسبت خوش بگذرد و در حقیقت سعی شده است این مسابقات تمرینی برای جشنواره های بزرگتر و مهمتر باشد. در این مسابقات که به صورت یک فستیوال علمی تفریحی و مطابق با سن دانش آموزان و طبع آنها به آن نگاه می شود، مقتضیات سنی دانش آموزان لحاظ می‌گردد.

 

 

سـومـين دوره مـسابـقات نـوآوري و ابـتكارات دانـش آمـوزي كـشور ( نادكاپ 3 ) - مهر 87 - تـهران

                تصاوير نادكاپ 3

چـهارمـين دوره مـسابـقات نـوآوري و ابـتكارات دانـش آمـوزي كـشور ( نادكاپ 4 ) - اسـفند 87 - شـيراز

                تصاوير نادكاپ 4

پـنجمين دوره مـسابـقات نـوآوري و ابـتكارات دانـش آمـوزي كـشور ( نادكاپ 5 ) ارديبهشت 88 - كرج

                تصاوير نادكاپ 5

شـشمين دوره مـسابـقات نـوآوري و ابـتكارات دانـش آمـوزي كـشور ( نادكاپ 6 ) مرداد 88 - شيراز

ليست اسامي دانش آموزان برتر شيرازي در نادكاپ 6

تصاوير نادكاپ 6

هـفتمين دوره مـسابـقات نـوآوري و ابـتكارات دانـش آمـوزي كـشور ( نادكاپ 7 ) - آذر 88 - تهران

                تصاوير نادكاپ 7

هـشتمين دوره مـسابـقات نـوآوري و ابـتكارات دانـش آمـوزي كـشور ( نادكاپ 8 )- اسفند 88 - اصفهان

ليست اسامي دانش آموزان برتر شيرازي در نادكاپ 8

تصاوير نادكاپ 8

نـهمين دوره مـسابـقات نـوآوري و ابـتكارات دانـش آمـوزي كـشور ( نادكاپ 9 ) - شهريور 89 - شيراز

                تصاوير نادكاپ 9

دهـمين دوره مـسابـقات نـوآوري و ابـتكارات دانـش آمـوزي كـشور ( نادكاپ 10 )- اسفند 89 - تهران

ليست اسامي دانش آموزان برتر شيرازي در نادكاپ 10

تصاوير نادكاپ 10

 اولين دوره مسابقات بین المللی رباتيك ولنگونگ - فروردين 90 - دوبي

نتايج اولين دوره مسابقات بين المللي رباتيك ولنگونگ

تصاوير اولين دوره مسابقات بين المللي رباتيك ولنگونگ

يازدهمين دوره مـسابـقات نـوآوري و ابـتكارات دانـش آمـوزي كـشور ( نادكاپ 11 ) - شهريور 90 - شيراز

تصاوير نادكاپ 11

دوازدهمين دوره مـسابـقات نـوآوري و ابـتكارات دانـش آمـوزي كـشور ( نادكاپ 12 ) 4 و 5 اسفند 90 - تهران

ليست اسامي دانش آموزان برتر شيرازي در نادكاپ 12

تصاوير نادكاپ 12

چهاردهمين دوره مسابقات كشوري نادكاپ شريف به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف ( نادكاپ 14 ) - 10 و 11 اسفند 91 - تهران

ليست اسامي دانش آموزان برتر شيرازي در نادكاپ 14

پانزدهمين دوره مسابقات كشوري نادكاپ شريف به میزبانی دانشگاه اصفهان ( نادكاپ 15 ) -  7 و 8 شهريور 92 - اصفهان

ليست اسامي دانش آموزان برتر شيرازي در نادكاپ 15

شانزدهمین دوره مسابقات كشوري نادكاپ شريف به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف ( نادكاپ 16 ) - 22 و 23 اسفند 92 - تهران

ليست اسامي دانش آموزان برتر شيرازي در نادكاپ 16

تصاوير شانزدهمین دوره مسابقات كشوري نادكاپ شريف - 22 و 23 اسفند 92

كليپ تصويري از 16 دوره مسابقات نادكاپ شريف 22 و 23 اسفند 92

موفقيت اعضاي انجمن در سـومـين دوره مـسابـقات بـیـن الـمللی ولـنگـونگ دوبی

                تصاوير سومين دوره مسابقات بين المللي ولنگونگ دوبي   ارديبهشت 93

هفدهمين دوره مـسابـقات نـوآوري و ابـتكارات دانـش آمـوزي كـشور ( نادكاپ 17 ) - 7 شهريور 93 - ساري

هجدهمين دوره مسابقات كشوري نادكاپ شريف به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف ( نادكاپ 18 ) - 21 و 22 اسفند 93 - تهران

تصاوير نادكاپ شریف 18

ليست اسامي دانش آموزان برتر شيرازي در نادكاپ 18

كليپ تصويري از 18 دوره مسابقات نادكاپ شريف 21 و 22 اسفندماه 93

نوزدهمين دوره مسابقات كشوري نادكاپ شريف به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف ( نادكاپ 19 ) - 22 و 23 اسفند 94 - تهران

تصاوير نادكاپ شریف 19

ليست اسامي دانش آموزان برتر شيرازي در نادكاپ 19

بيستمين دوره مسابقات كشوري نادكاپ شريف به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف ( نادكاپ 20 ) - 26 و 27 اسفند 95 - تهران

تصاوير نادكاپ شریف 20

ليست اسامي دانش آموزان برتر شيرازي در نادكاپ شریف 20

بيست و یکمین دوره مسابقات كشوري نادكاپ شريف به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف ( نادكاپ 21 ) 3 شهریور 96 - تهران

تصاوير نادكاپ شریف 21

ليست اسامي دانش آموزان برتر شيرازي در نادكاپ شریف 21

بيست و دومین دوره مسابقات كشوري نادكاپ شريف به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف ( نادكاپ 22 ) 10 و 11 اسفند 96 - تهران

تصاوير نادكاپ شریف 22

ليست اسامي دانش آموزان برتر شيرازي در نادكاپ شریف 22

بيست و سومین دوره مسابقات كشوري نادكاپ شريف به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف ( نادكاپ 23 ) 16 و 17 اسفند 97 - تهران

تصاوير نادكاپ شریف 23

ليست اسامي دانش آموزان برتر شيرازي در نادكاپ شریف 23