images/images/Logo.png

هوافضا

علم هوافضا از به ­روزترین و پرکاربردترین علوم در دهه­ی اخیر محسوب می­شود. حتی می­توان گفت این علم در قرنی که گذشت تعیین کننده و جایگاه بخش بسیاری از حوادث بوده و در دهه­ی اخیر چه در زمینه­ های نظامی و چه در زمینه­ های تحقیقاتی به سرعت پیشرفت نموده است. آشنایی با این علم و شناساندن کاربردی آن و بهره جستن از فضاهای علمی نو و جذاب و سرگرم کننده­ ی هوافضا برای دانش آموزان در مدارس ، باعث می­شود تا این علم جایگاه واقعی و مناسب خود را در کشور عزیزمان ایران بیابد تا بتوان امید داشت که آینده­ای پرتحرک و قدرتمند را برای میهنمان رقم بزنند

کارگاه های پژوهشی هوافضا

بالا