images/images/Logo.png

مسابقات ملی آموزشی نوآوری و ابتکارات دانش آموزی دانشگاه صنعتی شریف - نادکاپ شریف

درباره مسابقات نادکاپ

مسابقات ملی و آموزشی نوآوری و ابتکارات دانش آموزی دانشگاه صنعتی شریف (نادکاپ شریف) پرطرفدارترین مسابقات دانش آموزان کشور است، که توسط گروهی از مربیان فوق برنامه مدارس پیشرو در سراسر کشور طراحی شده است. حامیان این مسابقات نهادها و سازمانهایی مانند معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف، معاونت متوسطه وزارت آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری، معاونت علمی ریاست جمهوری، بسیج دانش آموزی، شهرداری تهران و بوده اند.

- مسابقات نوآوری و ابتکارات دانش آموزی (نادکاپ شریف) یکی از مهمترین مراحل در زنجیره مهارت خلاقیت است که با هدف ایجاد بروز فرصت خلاقیت در دانش آموزان با محوریت علوم نوین طراحی شده است. همچنین در سالهای گذشته نادکاپ در بخش رباتیک به عنوان مسابقات مقدماتی برای کسب سهمیه شرکت در مسابقات بین المللی دانشگاه ولنگونگ مطرح گردیده که این خود بیانگر اعتبار مسابقات است.
مراکز علمی و آکادمیک داخلی و خارجی معمولاً از برندگان مسابقات حمایت می کنند و جوایزی در قالب حمایت های مالی و معنوی به برندگان اهدا می کنند.

- در این مسابقات که بعد از مراحل بازدید، کار سوق، کارگاه و دوره طراحی شده است بخش بسیار مهم از زنجیره مهارت خلاقیت به اتمام می‌رسد و دانش آموزان تمرین خود اتکایی و اعتماد به نفس و خلاقیت می کنند. در حقیقت طرح این مسابقه یک مسابقه کاملاً آموزشی و سرگرم کننده است و دانش آموزان فارغ از فضای رقابت جدی از این مسابقه لذت می برند. در این مسابقات برخلاف مسابقات قهرمانی و دانشجویی با توجه به طبع متفاوت دانش آموزان و سن آنان سعی می شود در اجراء به تمامی دانش آموزان چه برنده ها و چه بازنده ها به یک نسبت خوش بگذرد و در حقیقت سعی شده است این مسابقات تمرینی برای جشنواره های بزرگتر و مهمتر باشد. در این مسابقات که به صورت یک فستیوال علمی تفریحی و مطابق با سن دانش آموزان و طبع آنها به آن نگاه می شود، مقتضیات سنی دانش آموزان لحاظ می‌گردد.

سـومـین دوره مـسابـقات نـوآوری و ابـتکارات دانـش آمـوزی کـشور ( نادکاپ 3 ) - مهر 87 - تـهران    

تصاوير نادكاپ 3

 

چـهارمـین دوره مـسابـقات نـوآوری و ابـتکارات دانـش آمـوزی کـشور( نادکاپ 4 ) - اسـفند 87 - شـیراز

تصاوير نادكاپ 4

 

پـنجمین دوره مـسابـقات نـوآوری و ابـتکارات دانـش آمـوزی کـشور ( نادکاپ 5 )اردیبهشت 88 - كرج

تصاوير نادكاپ 5

 

شـشمین دوره مـسابـقات نـوآوری و ابـتکارات دانـش آمـوزی کـشور ( نادکاپ 6 )مرداد 88 - شیراز

       نتایج نادکاپ 6 - 16 مرداد 1388 - شیراز

تصاوير نادكاپ 6

 

 

هـفتمین دوره مـسابـقات نـوآوری و ابـتکارات دانـش آمـوزی کـشور ( نادکاپ 7 ) - آذر 88 - تهران

تصاوير نادكاپ 7

 

هـشتمین دوره مـسابـقات نـوآوری و ابـتکارات دانـش آمـوزی کـشور ( نادکاپ 8 )- اسفند 88 - اصفهان

        لیست نفرات برتر نادکاپ هشتم

تصاوير نادكاپ 8

 

نـهمین دوره مـسابـقات نـوآوری و ابـتکارات دانـش آمـوزی کـشور ( نادکاپ 9 ) - شهریور 89 - شیراز

تصاوير نادكاپ 9

 

دهـمین دوره مـسابـقات نـوآوری و ابـتکارات دانـش آمـوزی کـشور ( نادکاپ 10 )- اسفند 89 - تهران

       نتايج نهايي نادكاپ دهم

تصاوير نادكاپ 10

 

اولین دوره مسابقات بین المللی رباتیک ولنگونگ - فروردین 90 - دوبی

      نتایج مسابقات رباتیک بیـن المللی دبی

تصاوير اولين دوره مسابقات بين المللي رباتيك ولنگونگ

 

یازدهمین دوره مـسابـقات نـوآوری و ابـتکارات دانـش آمـوزی کـشور ( نادکاپ 11 ) - شهریور 90شیراز

تصاوير نادكاپ 11

 

دوازدهمين دوره مـسابـقات نـوآوری و ابـتكارات دانـش آمـوزی کـشور ( نادکاپ 12 )4 و 5 اسفند 90 - تهران

        نتایج نادكاپ 12 دانش آموزان اعزامی از شیراز - 4 و 5 اسفند 90 - تهران

تصاوير نادكاپ 12

 

چهاردهمین دوره مسابقات نادکاپ شریف

       ليست نفرات برتر دانش آموزان شيراز در نادكاپ شريف

 

 

 پانزدهمين دوره مسابقات كشوري نادكاپ شريف به میزبانی دانشگاه اصفهان ( نادكاپ 15 ) - 7 و 8 شهريور 92 - اصفهان

       15 ليست اسامی دانش آموزان برتر شيرازی در نادكاپ

 

شانزدهمین دوره مسابقات كشوری نادكاپ شريف به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف ( نادكاپ 16 ) - 22 و 23 اسفند 92 - تهران

تصاوير شانزدهمین دوره مسابقات كشوري نادكاپ شريف - 22 و 23 اسفند 92

ليست اسامی دانش آموزان برتر شيرازی در نادكاپ16

 

 

موفقيت اعضای انجمن در سـومـين دوره مـسابـقات بـیـن الـمللی ولـنگـونگ دوبی

تصاوير سومين دوره مسابقات بين المللي ولنگونگ دوبيارديبهشت 93

 

هفدهمين دوره مـسابـقات نـوآوری و ابـتكارات دانـش آمـوزی كـشور ( نادكاپ 17 ) - 7 شهريور 93 - ساری

 

 

هجدهمين دوره مسابقات كشوری نادكاپ شريف به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف ( نادكاپ شریف 18 ) - 21 و 22 اسفند 93 - تهران

تصاوير نادكاپ شریف 18

      ليست اسامی دانش آموزان برتر شيرازی در نادكاپ شریف 18

 

نوزدهمين دوره مسابقات كشوری نادكاپ شريف به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف ( نادكاپ شریف 19 ) - 22 و 23 اسفند 94 - تهران

تصاوير نادكاپ شریف 19

      ليست اسامي دانش آموزان برتر شيرازی در نادكاپ شریف 19

 

 

بيستمين دوره مسابقات كشوری نادكاپ شريف به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف ( نادكاپ شریف 20 ) - 26 و 27 اسفند 95 - تهران

تصاوير نادكاپ شریف 20

     ليست اسامي دانش آموزان برتر شيرازی در نادكاپ شریف 20

 

 

بيست و یکمین دوره مسابقات كشوري نادكاپ شريف به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف ( نادكاپ شریف 21 )3 شهریور 96 - تهران

تصاوير نادكاپ شریف 21

     ليست اسامی دانش آموزان برتر شيرازی در نادكاپ شریف 21

 

 

بيست و دومین دوره مسابقات كشوري نادكاپ شريف به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف ( نادكاپ شریف 22 )10 و 11 اسفند 96 - تهران

تصاوير نادكاپ شریف 22

     ليست اسامی دانش آموزان برتر شيرازی در نادكاپ شریف 22

 

 

بيست و سومین دوره مسابقات كشوري نادكاپ شريف به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف ( نادكاپ شریف 23 )16 و 17 اسفند 97 - تهران

تصاوير نادكاپ شریف 23

     ليست اسامي دانش آموزان برتر شيرازي در نادكاپ شریف 23

 

 

بيست و چهارمین دوره مسابقات كشوری نادكاپ شريف به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف ( نادكاپ شریف 24 ) اردیبهشت و تیر 1400 - مجازی و حضوری

لیست اسامی دانش آموزان برتر شیرازی در نادکاپ شریف 24

 

 

بيست و پنجمین دوره مسابقات كشوری نادكاپ شريف به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف ( نادكاپ شریف 25 ) خرداد و شهریور 1401 - مجازی و حضوری

لیست اسامی دانش آموزان برتر شیرازی در نادکاپ شریف 25

 

بيست و ششمین دوره مسابقات كشوری نادكاپ شريف به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف ( نادكاپ شریف 26 ) 19 اسفند 1401 - تهران

لیست اسامی دانش آموزان برتر شیرازی در نادکاپ شریف 26

بالا