images/images/Logo.png

کیت الکترونیک 2

بسته الکترونیک 2 در ادامه آموزش کیت الکترونیک 1 بوده و شامل قطعاتی است که علاوه بر راه اندازی مدارهای الکترونیکی آنالوگ شما را با دنیای مدارهای منطقی و الکترونیک دیجیتال آشنا می سازد. کار با آی سی های سری TTL و بستن گیت های منطقی در این کیت و مباحث آموزشی آن گنجانده شده است.

بالا