images/images/Logo.png

شیمی

برگزاری دوره های آموزشی و آزمایشگاهی شیمی

شرکت نادکو به منظور ارتقای آشنایی دانش آموزان با علوم و فناوری نانو و فراشیمی، زمینه سازی تحقیق و پژوهش دانش آموزی در این حوزه اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی نموده است. هیئت علمی نادکو با لحاظ کردن سیر آموخته های دانش آموزان در نظام آموزشی کشور اقدام به تدوین و تامین منابع مطالعاتی و محتوای آموزشی فارسی برای دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی اعم از دبستان، دوره اول و دوم متوسطه نموده اند.

در کنار موارد آموزشی تئوری و عملی به منظور درک عمیقتر موضوع مورد طرح، علاوه بر فیلم وسایل کمک آموزشی دیگر از جمله جورچین فلورین ها، بازیهای فکری بر پایه اطلاعات نانو و یک سری از محصولات نانو از جمله پارچه های ضد آب و جوراب های ضد بوی نانو و ساخت مواد شیمیایی شگفت انگیز در اختیار بچه ها قرار داده می شود. در پایان دوره نمایشگاهی از محصولات دوره با حضور والدین برگزار می شود.

در حال حاضر در شیمی در پایه دبستان دو کیت ( مخترع يك و دو ) و در دوره اول متوسطه دو کیت ( جادوگر يك و دو) ، دوره دوم متوسطه دو کیت ( دانشمند يك و دو ) و همچنین دو کیت با موضوع مربوط با دوره آزمایشات کتاب ها در مقطع دوره اول و دوم متوسطه طراحی گردیده است. 

 

کیت شیمی مخترع

کیت شیمی جادوگر

کیت شیمی دانشمند

بالا