images/images/Logo.png

بيست و پنجمین دوره مسابقات كشوری نادكاپ شريف به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف ( نادكاپ 25 ) – خرداد و شهریور 1401 - مجازی و حضوری

رقابت علمی بیش از 700 دانش آموز ایرانی از 54 شهر ایران در نادکاپ 25

 

بیست و پنجمین دوره مسابقات نوآوری و ابتکارات دانش آموزی دانشگاه صنعتی شریف (نادکاپ شریف) با استقبال دانش آموزان به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف در دو مرحله مجازی و حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

nadcup 25

مرحله اول مسابقات نادکاپ شریف بصورت مجازی در خرداد 1401 و مرحله دوم بصورت حضوری در شهریور 1401 برگزار شد.

 

آموزش مهارت محور، پرورش خلاقیت و نوآوری، ایجاد خودباوری و اعتماد به نفس و تقویت هویت ملی و فرهنگی دانش آموزان با تاکید بر نیازسنجی و توانمندی های علمی و عملی داخلی و تجربه کار گروهی شیرین از اهداف نادکاپ شریف است که بعنوان یکی از با سابقه ترین مسابقات دانش آموزی در کشور شناخته می شود

 

در این دوره از مسابقات بیش از 700 دانش آموز منتخب از 54 شهر ایران حضور داشتند.

بالا