images/images/Logo.png

به مناسبت هفته پژوهش نمایشگاهی در پژوهشکده معلم در شهرستان آباده برگزار گردید

به مناسبت هفته پژوهش نمایشگاهی در پژوهشکده معلم در شهرستان آباده برگزار گردید که انجمن رباتیک دنیای اندیشه روز (نمایندگی انحصاری نادکو در شمال فارس) دارای غرفه ای در این نمایشگاه بود . در روز افتتاحیه جناب آقای دکتر قاسمی معاونت محترم پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش فارس به همراه جناب آقای دانشور ریاست محترم اداره آموزش و پرورش آباده و جناب آقای توکلی معاونت محترم آموزشی اداره آموزش و پرورش آباده از غرفه رباتیک بازدید کردند . جناب آقای دکتر قاسمی بر گسترش هرچه بیشتر دانش رباتیک در بین دانش آموزان تأکید کردند و دانش آموزان انجمن را مورد تشویق و حمایت خود قرار دادند .

همچنین در روز دوم امام جمعه محبوب شهرستان حجه الاسلام و المسلمین موسوی خراسانی نیز به همراه مسئولین محترم آموزش و پرورش آباده از نمایشگاه و غرفه رباتیک بازدید به عمل . که از ایشان کمال تشکر را داریم .

2

3

1

11

بالا